Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Váš košík prozatím neobsahuje žádnou andělskou radost :(
Potřebujete poradit? Neváhejte mě kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 800,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů ;-)

Přejete si vlastní barevnou kombinaci? Napište na e-mail vera@nej-andele.cz. Bude-li vaše přání realizovatelné, udělám andílka (nebo jiný šperk) přesně pro vás ;-)

Soutěž

Tento nádherný přívěsek archanděla Michaela v hodnotě 750,- Kč může být váš zcela ZDARMA!

Moji milí, toužím odměnit některého z vás, kdo už doma některý z mých přívěsků máte. Někoho z vás, kdo je hrdý na to, jak mu sluší. Někoho z vás, kdo se rád podělí o svou radost.

Jděte na Facebook a k soutěžnímu příspěvku postněte svou fotografii, na které je vidět, jak vám váš přívěsek sluší. A nezapomeňte sdílet na své stránce, aby vám vaši přátelé pomohli tím, že vaší fotce dají lajk.

Ten, jehož fotografie bude mít ve 20.00 hodin 30.9.2017 nejvíce lajků, se stane šťastným majitelem přívěsku archanděla Michaela.

PS: Je úplně jedno, který z přívěsků máte - podmínka je jen jedna, a to, aby jste na fotce ukázali, jak vám přívěsek od www.nej-andele.cz sluší. A pokud po Michaelovi toužíte a ještě od nej-andělů žádný přívěsek nemáte, tak si ještě dnes ZDE vyberte, objednejte a účast v soutěži ještě s přehledem stihnete ;-)

 

 

 

 

Celá pravidla soutěže jsou k dispozici ZDE:

Pravidla soutěže „Já a můj anděl“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost evea, s.r.o., IČ 26757389, se sídlem Rudenská 86, 253 01  Chýně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91735 (dále jen „společnost evea“), organizuje v době od 31.8.2017 do 30.9.2017 (dále jen „Doba konání“), spotřebitelskou soutěž nazvanou „Já a můj anděl“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), které jsou k dispozici na webu: https://www.nej-andele.cz/Soutez-b2517.htm.

1.2 Společnost evea umístila na facebooku https://www.facebook.com/nejandelskeprivesky/ pozvání k soutěži – obrázek a k němu výzvu.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 18- ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:

  • má trvalé bydliště na území České republiky;
  • v případě výhry sdělí společnosti evea své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu a e-mail, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto Pravidel;

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které:

  • nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;
  • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání;
  • uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;
  • jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti evea, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti evea, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

2.3. Pokud se společnost evea důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout.

2.4. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Účastníkem soutěže se stává ten, kdo k příspěvku „Já a můj anděl“ vloží svou fotografii s přívěskem andílka z e-shopu www.nej-andele.cz, případně s komentářem. Do soutěže jsou zařazeny pouze fotografie, na kterých je zřetelně vidět účastník i přívěsek z e-shopu www.nej-andele.cz. Hlasování probíhá formou lajků.

3.2. Výhercem se stává Účastník, který v průběhu trvání soutěže, tj. od čtvrtka 31.8.2017 do soboty 30.9.2017 získá nejvíce lajků u své fotografie.

3.3. Pokud žádný z Účastníků nesplní výše uvedené podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta.

4. VÝHRA

4.1. Výherce obdrží přívěsek archanděl Michael v barevné kombinaci dle vlastního výběru dle nabídky dostupné zde: https://www.nej-andele.cz/privesek-archandel-Michael-c1_16_2.htm.

4.2. Výhercem se stává ten Účastník, který splní výše uvedené podmínky Soutěže, tedy vloží k příspěvku svou fotografii, na které je vyfocen se svým přívěskem z e-shopu www.nej-andele.cz a získá nejvíc lajků.

4.3. Společnost evea se přes soukromou zprávu na svém FB profilu spojí s výhercem a domluví si s ním zaslání výhry.

4.5. Pokud bude výherce ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Bez ohledu na shora uvedené, pokud výherce nepřevezme výhru ani do šedesáti (60) dnů od zaslání soukromé zprávy, výhra bez náhrady propadá.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Předáním požadovaných informací dává Účastník společnosti evea ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail, a to za účelem ověření jeho účasti v Soutěži, předání výhry a zapojení do dalších marketingových aktivit společnosti evea. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti evea a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, adresa a e-mail, fotografie a jiné audiovizuální záznamy, zachycující jeho podobu a slovní projevy, mohou být použity pro reklamní a marketingové účely společnosti evea, zejména za účelem nabízení obchodu nebo služeb včetně zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Společnost evea může zdarma použít veškeré tyto osobní údaje a slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to v období deseti (10) let od zahájení Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost evea dle svého volného uvážení.

6.2. Společnost evea prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv ani za funkčnost svého FB profilu.

6.3. Společnost evea si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky Soutěže nebo nahradit nepeněžní výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti evea je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.evea.cz.

6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník předáním svých kontaktních údajů vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost evea může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži a jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem těchto zjednodušených informací o Soutěži, uvedeným v kterémkoli reklamním materiálu, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.

 

V Praze dne 30. 8. 2017
evea, s.r.o.

Líbí se vám můj článek? Sdílejte ho s přáteli!